Publieke raadpleging GRUP Bergenmeers en Kasteelsites

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 november 2019 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Bergenmeers en Kasteelsites goedgekeurd. Hiervoor werd er een raadpleging en informatiemoment georganiseerd, zodat ook jij je mening kon geven.

Raadpleging GRUP Bergenmeers en Kasteelsites

De raadpleging werd georganiseerd van maandag 2 december 2019 t.e.m. donderdag 30 januari 2020. Tijdens die periode kon je de start- en procesnota’s raadplegen op onze website en kon je ze komen inkijken aan het onthaal van het gemeentehuis (Dendermondesteenweg 430).

Informatiemomenten

Informatiemoment startnota GRUP Bergenmeers

Op woensdag 18 december 2019 was er een informatiemoment over de startnota van het GRUP Bergenmeers. Tijdens dit informatiemoment werd de startnota verder toegelicht door het ontwerpbureau. Hiervan werd er een verslag opgemaakt. Dit kan je hier lezen.

Informatiemoment startnota GRUP Kasteelsites

Op donderdag 16 januari 2020 was er een informatiemoment waarop de startnota voor de GRUP Kasteelsites werd toegelicht. Hiervan werd er ook een verslag opgemaakt.