Projectsubsidie voor jeugdverenigingen

Jeugdverenigingen kunnen subsidies aanvragen voor projecten. Onder project wordt verstaan elke (reeks van) op zichzelf staande activiteit(en) zowel vormend, ontspannend als cultureel met een open karakter. 

Een project overstijgt de normale werking van de jeugdvereniging. Deze activiteit(en) kunnen ook worden samengebracht op één dag en zijn toegankelijk voor een ruim publiek. 

De activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied Destelbergen.

Dergelijk project kan aangevraagd worden door één vereniging, door meerdere verenigingen samen, of door een groep jongeren uit Destelbergen. 

Anderzijds kan een projectsubsidie uitzonderlijk ook aangevraagd worden voor éénmalige, grote aankopen van materiaal die onder geen enkele andere subsidieregeling vallen. 

Openingsuren en contact

Nu open
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak