Praktische werking van het speelplein

Dagschema

Op speelplein Tureluur wordt er volgens een vast dagschema gewerkt. Indien hiervan uitzonderlijk afgeweken wordt, wordt er op voorhand een brief meegegeven aan de ouders.

Een dag op speelplein Tureluur ziet er als volgt uit:

  • 07:30 Start ochtendopvang
  • 09:30 Start voormiddagactiviteiten
  • 12:00 Start middagpauze
  • 12:30 Vrij spel tijdens de middagpauze
  • 14:00 Start namiddagactiviteiten
  • 15:30 Drankje en koekje
  • 16:00 Einde activiteiten
  • 18:00 Einde avondopvang

De kinderen kunnen tijdens het begin van de middagpauze, om 12:00, hun meegebrachte boterhammen opeten. Het is ook mogelijk om thuis te gaan eten en dan voor 14:00 terug te komen naar de speelpleinwerking.

In de deelnameprijs zijn een frisdrank en een vieruurtje inbegrepen. Tijdens het middageten voorzien we water. Voor de kinderen is er bij het vieruurtje keuze uit fruitsap, yoghurtdrank en chocomelk. De vieruurtjes zijn dagelijks verschillend. Op dinsdag en donderdag eten we fruit.

In de loop van de dag is er altijd water ter beschikking. Vanzelfsprekend mogen de kinderen die in de ochtend- en/of avondopvang blijven nog extra versnaperingen meebrengen, indien ze dit willen.  

Aankomst en vertrek

Bij je aankomst op speelplein Tureluur dien je je aan te melden bij de poortanimator. Deze animator heeft een aanwezigheidslijst en noteert daarop het uur dat je toekomt. Zo weten we in één klap het antwoord op de vraag: Welke kinderen zijn er vandaag op onze speelpleinwerking?

Ook bij je vertrek dien je je aan te melden bij de poortanimator. Zo weten de animatoren dat je naar huis bent.

Opgelet: De animatoren stellen het ten zeerste op prijs als de kinderen stipt ten laatste om 09:30 toekomen en ten vroegste om 16:00 vertrekken. Alleen zo kan een echt leuke, kwalitatieve werking gegarandeerd worden.

Opvang

Voor en na de speelpleinwerking (09:30 tot 16:00) staat de animatorengroep paraat om de bijkomende opvang te verzorgen. Vanaf 07:30 kunnen de kinderen terecht op de kamplocatie. Na de activiteiten kunnen ze blijven tot 18:00.

Tijdens de opvang is er mogelijkheid tot vrij spel (onder permanente begeleiding van de animatoren). De kinderen zijn dan vrij om te spelen met het grote aanbod van spel- en sportmateriaal.

Speelkleren en brooddozen

Gelieve er zeker voor te zorgen dat de kinderen speelkleren aan hebben die vuil mogen worden. De kinderen spelen namelijk dagelijks met verf, zand, water, lijm, ...  Elke vakantie raken er nog te veel kleren verloren. Zorg er ook liefst voor dat de kleren en de brooddozen voorzien zijn van een naametiket.

Annuleren

Annulatie van een inschrijving, met terugbetaling van een deel van het deelnamegeld kan enkel bij ziekte, met bewijs van een doktersattest, voor een minimum duur van drie dagen. Verwittig in dit geval zo snel mogelijk de jeugddienst. In de andere gevallen, wordt een annuleringskost aangerekend van 20 euro.

Annuleren is enkel mogelijk via telefoon of mail tot op de laatste werkdag (9:00-12:00) voor de aanvang van het kamp.

Open spelaanbod

De zomer 2011 was een belangrijke vakantieperiode voor onze speelpleinwerking. Tijdens deze speelpleinkampen hebben we voor de eerste keer gebruik gemaakt van het “open speelaanbod” om onze activiteiten aan te bieden. Hierin volgen we volledig de speelpleinvisie van de koepelvereniging VDS.

Het open speelaanbod is gebaseerd op het feit dat kinderen zich tijdens de vakantie moeten kunnen amuseren zoals zij zelf willen. Zij krijgen dus de mogelijkheid om zelf te kiezen aan welke activiteit ze deelnemen. Geen verplicht rotatiesysteem, geen verdere indeling in verplichte groepjes, geen opgelegde deelname aan bepaalde activiteiten. Op speelplein Tureluur krijgen de kinderen een uitgebreid aanbod van verschillende activiteiten waar ze zelf een keuze uit maken. Vinden ze een activiteit leuk, dan blijven ze daar aan deelnemen. Vinden ze een activiteit niet zo leuk, dan hebben ze de mogelijkheid om bij een andere activiteit aan te sluiten. Hebben ze geen zin om mee te spelen met de activiteiten rond het weekthema? Dan kunnen ze zich nog altijd amuseren met het aanbod aan gezelschapsspelen en ander vrij sport- en spelmateriaal.

Openingsuren en contact

Nu gesloten