Orgaandonatie

Beschrijving

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na zijn/haar overlijden.
Dit kan een verklaring van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen. Je kan deze verklaring of toestemming ook herroepen.

Het basisprincipe is dat organen en weefsel, bestemd voor transplantatie, kunnen worden weggenomen na overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft, behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit.

Voor het wegnemen van organen bij levenden is geen registratie voorzien via het gemeentebestuur.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na jouw dood toe tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens jouw leven
  • jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten

Voor minderjarigen of bij verlengde minderjarigheid gelden volgende regels:

  • Indien de (verlengde) minderjarige jonger is dan 18 jaar en in staat is zijn wil kenbaar te maken, kan hij zelf of - zolang de  (verlengde) minderjarige in leven is - de nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken
  • Indien de (verlengde) minderjarige jonger is dan 18 jaar en niet in staat is zijn wil kenbaar te maken, kan - zolang  de (verlengde) minderjarige in leven is - zijn nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken
  • Indien de (verlengde) minderjarige niet in staat is, wegens zijn geestestoestand, zijn wil kenbaar te maken, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn voorlopige bewindvoerder of - bij gebreke daarvan - zijn naaste verwant het verzet uitdrukken, zolang de (verlengde) minderjarige in leven is
  • Een minderjarige kan zowel zelf verzet aantekenen tegen elke wegneming van organen en weefsels als een uitdrukkelijke wilsbeschikking doen waarbij hij zich als kandidaat-donor laat registreren. De ouders of de voogd van een minderjarige kunnen enkel, met betrekking tot deze minderjarige, verzet aantekenen tegen de wegneming van organen en weefsels.

Procedure

Om te voorkomen dat jouw naaste familieleden na jouw dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Je kan het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Nodig

Jouw identiteitskaart.

Openingsuren en contact

Nu open
09:00 - 12:30
Nu open
09:00 - 12:30