Openbaar onderzoek straatbenaming private weg in de Postlaan

  • 8 oktober 2019

De gemeenteraad stelde in zitting van 26 september de straatbenaming voor de private weg in de Postlaan voorlopig vast. De benaming wordt voorlopig vastgesteld op "Michel De Baerestraat" voor de hoofdverbinding op de Postlaan.

Het dossier ligt ter inzage aan het onthaal van het gemeentehuis van woensdag 9 oktober 2019 tot en met vrijdag 8 november 2019 tijdens de openingsuren.

Bezwaren kunnen geformuleerd worden aan het college van burgemeester en schepenen (Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen) tot en met de datum van sluiting van het openbaar onderzoek via een aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs.

Nu gesloten