Onthaalouder bij de dienst kinderopvang

Een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst vangt kinderen bij hem of haar thuis op. De dienst selecteert, begeleidt, bewaakt de kwaliteit van de onthaalouders en brengt je met hen in contact. De werking van de dienst voldoet aan de wettelijke voorwaarden en is erkend door Kind & Gezin. De prijs is wettelijk geregeld en houdt rekening met je inkomen. Een onthaalouder kan maximaal vier voltijdse kinderen opnemen (vb. 8 halftijdse) en maximum 8 kinderen gelijktijdig aanwezig hebben.

Beschrijving

Het gemeentebestuur van Destelbergen beschikt over een erkende dienst kinderopvang. De dienst kinderopvang staat in voor de opvang van baby's, peuters en kinderen van 0 tot 12 jaar. Binnen onze dienst werken wij met onthaalouders die de kinderen opvangen in een familiale, huiselijke sfeer. In de opvang staat de verzorging en de liefdevolle omgang met kinderen centraal. Kinderen leren er in groep samen spelen en worden gestimuleerd in hun algemene ontwikkeling. Dit in een huiselijk kader met individuele aandacht voor elk kind.

Om een optimale en kindgerichte opvang te waarborgen, staan de dienst kinderopvang en alle onthaalouders onder toezicht van Kind en Gezin. De dienstverantwoordelijke bezoekt regelmatig de onthaalouders en zorgt voor begeleiding en ondersteuning. Ze biedt vormingsmogelijkheden aan en staat in voor alle administratieve verrichtingen.

Procedure

  1. Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit aan de dienst kinderopvang.
  2. De dienst kinderopvang verwerkt jouw aanvraag en bezorgt je contactgegevens van beschikbare onthaalouders.
  3. Je neemt contact op met de onthaalouder(s) en gaat ter plaatse kijken.
  4. In overleg met de onthaalouder van jouw voorkeur wordt een opvangplan opgemaakt. Dat is een planning van de dagen en uren van de opvang.
  5. Je betaalt het voorschot (zie huishoudelijk reglement).
  6. De dienst kinderopvang stuurt je de schriftelijke overeenkomst door om in te vullen en te ondertekenen (door beide ouders).
  7. Bij ontvangst opvangplan, voorschot en schriftelijke overeenkomst wordt de opvangplaats definitief vastgelegd.

Bedrag

De prijs van de opvang wordt bepaald op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de ouders. Er zijn kortingen vanaf het tweede kind ten laste en een extra korting voor een meerling.

Op de website van Kind en Gezin kan je de prijs van de opvang zelf berekenen. Dit kan via een eID-kaartlezer of een federaal token, waarna je een attest inkomenstarief zal ontvangen. Dit attest bevat een kindcode en de dagprijs voor een volledige dag in de opvang. Het attest bezorg je aan de dienst kinderopvang.

De minimumouderbijdrage per dag bedraagt 5,07 euro, het maximum is 28,13 euro. De facturen voor de kinderopvang worden maandelijks verstuurd aan de hand van de vastgestelde dagprijs en de opvangdagen. De dienst kinderopvang bezorgt je jaarlijks een fiscaal attest dat je toelaat 100 % van de kosten, beperkt tot een bepaald bedrag, af te trekken van de belastingen.