OCMW-raad

De OCMW-raad is de wetgevende macht van het OCMW en telt 25 raadsleden. Hij wordt om de zes jaar verkozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen. De raad beslist over thema’s van sociaal belang.
Ze vergaderen in principe elke maand, uitgezonderd in juli en augustus, om  20.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis. De OCMW-raad bevat een openbaar gedeelte dat door iedereen kan worden bijgewoond en soms ook een besloten gedeelte. Raadslid Ben D'Haene werd aangeduid als voorzitter van de OCMW-raad en leidt de zittingen. Hij wordt bijgestaan door de algemeen directeur Gert Deryckere.

Coalitie en oppositie

Bij het begin van de bestuursperiode onderzoeken de verschillende partijen met wie ze een meerderheid kunnen vormen en samen een beleid kunnen voeren. De partijen die deze meerderheid vormen, zijn de coalitiepartijen. In Destelbergen bestaat de coalitie uit de partijen Open VLD en N-VA. De andere partijen vormen de oppositie. De oppositiepartijen in Destelbergen zijn CD&V, SP.a, Groen en Vlaams Belang.

Vlaams Belang Destelbergen-Heusden (1 zetel)

sp.a Destelbergen-Heusden (3 zetels)

Groen Destelbergen-Heusden (2 zetels)

Agenda's en verslagen

In 2019 vindt de gemeente- en OCMW-raad plaats op volgende data: 3 januari, 24 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april, 23 mei, 26 juni, 26 september, 24 oktober, 28 november, 19 december.