Aanvraag vergunning vellen van bomen

Dit formulier kan enkel gebruikt worden voor een aanvraag voor het vellen van hoogstammige bomen

  • met een omtrek van minder dan 1 m
  • met een omtrek van > 1 m én met standplaats op minder dan 15 m van een woning of van een vergund bedrijfsgebouw
  • niet gelegen in bos-, park of natuurgebied (incl. agrarisch gebied met ecologische waarde)
  • die geen deel uitmaken van een bos (ongeacht de ligging volgens gewestplan)

Dit formulier kan niet gebruikt worden voor aanvragen die niet beantwoorden aan deze bepalingen.
Hiervoor is, naargelang de standplaats van de bomen, een stedenbouwkundige vergunning, een kapmachtiging of natuurvergunning vereist. Voor informatie hierover kan u steeds terecht bij de gemeentelijke milieudienst.

Contactgegevens
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.