Vraag jouw evenement rond het wereldkampioenschap tijdig aan

De Belgische nationale ploeg heeft zich gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Wil je rond dit WK een evenement organiseren? Vraag dit dan tijdig aan bij het gemeentebestuur. Het aanvraagformulier kan je online terugvinden of opvragen bij het onthaal.

Van 14 juni tot 10 juli vindt in Rusland het wereldkampioenschap voetbal plaats. De Belgische nationale ploeg heeft zich hiervoor gekwalificeerd. Dit kampioenschap zal een groot enthousiasme teweegbrengen bij burgers, maar ook bij organisatoren die rond dit WK een evenement willen organiseren (uitzenden van voetbalwedstrijden op groot scherm, groep gerelateerde activiteiten, etc.). Binnen de politiezone Rhode & Schelde is beslist om een bijzondere politieverordening uit te vaardigen voor de organisatie van deze evenementen. Deze bijzondere politieverordening is geldig van 1 juni tot en met 15 juli 2018.

Dit betekent dat organisatoren hun evenement tijdig moeten aanvragen bij het gemeentebestuur. Dit doe je door een aanvraagformulier in te dienen minimum 3 weken voor je evenement plaatsvind bij de dienst Leefmilieu.. Bij het indienen van het aanvraagformulier is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Lees dus zeker volgende documenten door: bijzondere politieverordening, regelgeving inzake brandveiligheid en regelgeving m.b.t. het gebruik van warmtebronnen.

Op deze manier beschikt het gemeentebestuur tijdig over de nodige gegevens omtrent de organisatie en kan het die informatie uitwisselen met politionele en andere bevoegde diensten. Dit om bepaalde vormen van overlast tegen te gaan.

Naar aanleiding van deze activiteiten kunnen ook maatregelen opgelegd worden ter vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid. Er kan tevens gewezen worden op de van toepassing zijnde regelgeving omtrent brandveiligheid, het gebruik van warmtebronnen, glazen recipiënten en pyrotechnische voorwerpen, de reinheid van het openbaar domein en het voorkomen van burenhinder.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal is momenteel gesloten
Javascript is required to view this map.