17/01/2019
Eandis System Operator heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.Het betreft een aanvraag tot slopen en plaatsen van een...
16/01/2019
DURABRIK BOUWBEDRIJVEN heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden.Het betreft een aanvraag tot verkavelen van terrein in 16 bouwloten, 1 lot groepsbouw, 2...
31/12/2018
Desmadryl Bart heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.Het betreft een aanvraag tot bouwen van een carport. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Doolaegepark 47, 9070 Destelbergen...
28/12/2018
De Visscher Martijn en Vangampelaere Kathy hebben een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen. Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een woning. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen...
27/12/2018
NV Bouw Francis Bostoen heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.Het betreft een aanvraag tot bouwen van 6 woningen (3 x 2 hob) met private dreef. De aanvraag heeft betrekking op een terrein,...
08/01/2019
De gemeente Destelbergen voert vanaf januari een maximumsnelheid in van 50 km/u in de volledige Damvalleistraat. Tussen de Dendermondesteenweg en de R4 was dit al het geval.   Het betrokken gedeelte van de Damvalleistraat is een smalle...
04/01/2019
FASE A Uitgevoerd FASE B Uitgevoerd FASE C (Hullendriesstraat) Uitgevoerd FASE D (Moerrede) Uitgevoerd FASE E (Moerstraat) Uitgevoerd exclusief:  Opritten (einde aanleg voorzien op 14/12/18) FASE 1 Uitgevoerd FASE 2 (Weiderede...
02/01/2019
In de Meersakkerstraat worden in februari en maart schermen geplaatst. De padden die ontwaken uit hun winterslaap en terug op zoek gaan naar poelen en grachten, worden erdoor tegengehouden en daarna door vrijwilligers veilig naar de overkant van de...
01/01/2019
Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor...
21/12/2018
FASE A Uitgevoerd FASE B Uitgevoerd FASE C (Hullendriesstraat) Uitgevoerd FASE D (Moerrede) Uitgevoerd FASE E (Moerstraat) Uitgevoerd exclusief:  Zijstroken FASE 1 Uitgevoerd FASE 2 (Weiderede) Uitgevoerd FASE 3 (Viergemede)...