Verontreiniging Damvalleimeer (update 08/08/2018)

Door de aanhoudende hitte en droogte is het Damvalleimeer momenteel verontreinigd met bacteriën die schadelijk zijn voor mens en dier. De maatregelen die op 6 juli van kracht gingen, gelden nog altijd!

Iedereen dient onderstaande maatregelen strikt na te leven:

  • vermijd alle contact met het water en raak geen dode dieren aan
  • hou jouw hond weg van het water en aangelijnd (dit is overigens altijd verplicht)
  • er geldt een algemeen visverbod

Ondanks de aanwezige signalisatie en algemene richtlijnen m.b.t.. het Damvalleimeer worden er nog steeds inbreuken gepleegd: er worden recreanten opgemerkt die vissen, de hond laten drinken uit het meer of zelf in het meer gaan zwemmen… Daarom zal het toezicht rond het meer worden verhoogd en de signalisatie nog worden versterkt.

Ondertussen werden al 21 dode watervogels uit het meer gehaald. 17 zieke vogels werden overgebracht naar het Vogelopvangcentrum in Merelbeke. Maar dit is een onderschatting van het werkelijke aantal slachtoffers, gezien men door de vegetatie niet overal voldoende zicht heeft op de oevers.

Natuurpunt stelt een duidelijke soortspecifieke gevoeligheid vast bij de vogels. Het betreft 29 kokmeeuwen, 7 wilde eenden, 1 visdief en 1 kuifeend. Bij behandeling ligt de gemiddelde overlevingskans van de kokmeeuw rond 50% en van wilde eend rond 75%, afhankelijk van de graad van verlamming van de vogels bij aankomst.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.