Gedeeltelijke ontruiming van oud-strijdersgraven en inrichting van herdenkingsplaats voor oud-strijders

De niet-herstelde en de vervallen oud-strijdersgraven worden na 1 mei 2018 ontruimd. Je kan de lijst van ontruimingen raadplegen aan de ingang van de begraafplaatsen, in het gemeentehuis en online. In functie van de inrichting van een herdenkingsplaats maakte GeMuDes een lijst van alle oud-strijders op de begraafplaatsen van Destelbergen en Heusden. Deze lijst kan je van 1 juli t.e.m. 31 december 2017 inkijken in het gemeentehuis in Destelbergen, het dienstencentrum in Heusden, aan de begraafplaatsen en online.

Al in 2014 namen vrijwilligers van het Gemeentelijk Museum GeMuDes (Werkgroep ’14-’18) initiatief om samen met het gemeentebestuur een toekomstvisie uit te tekenen voor de graven van de oud-strijders op het kerkhof in Destelbergen en in Heusden. Verschillende opties werden afgewogen met als einddoel een verfraaiing van de begraafplaatsen naar aanleiding van de ‘Eeuwherdenking 100 jaar Groote Oorlog 2014-2018’.

In 2016 werden acties ondernomen op de begraafplaats in Heusden en Destelbergen om meer duidelijkheid te krijgen over de graven van oud-strijders die wel of niet meer worden onderhouden. Elk graf met een tekortkoming (onderhoud, zerk,..) kreeg toen een aanplakking met als doel aan te zetten tot herstelling of om in contact te komen met nabestaanden. Naast de verwaarloosde graven zijn er ook oud-strijdersgraven waarvan de termijn is verstreken. Het gemeentebestuur besliste destijds om onze oud-strijders een gratis begraafplaats te verlenen voor de duur van 50 jaar.

De gemeenteraad heeft in zitting van 23 februari 2017 beslist om de niet-herstelde en de vervallen oud-strijdersgraven te ontruimen na 1 mei 2018. De ontruiming werd bekend gemaakt via een bericht aan de ingang van de begraafplaats en individueel per graf. Je kan de lijst ook raadplegen in het gemeentehuis (bij de burgerlijke stand) en online (lijst ontruimingen graven oud-strijders destelbergen (pdf, 80 kb), lijst ontruimingen graven oud-strijders heusden (pdf, 200 kb)).

Wat in de toekomst?

Met het oog op de verfraaiing van de begraafplaatsen tegen de ‘Eeuwherdenking 100 jaar Groote Oorlog 2014-2018’ heeft het gemeentebestuur de intentie om in nauw overleg met de oud-strijdersbonden van Destelbergen en Heusden mooie herdenkingsplaatsen op te richten ter ere van hen die hun leven gaven en ter nagedachtenis van een bijzonder tragische periode in de geschiedenis.

Oproep!

De vrijwilligers van GeMuDes hebben op basis van verschillende bronnen een lijst opgemaakt van alle oud-strijders die begraven liggen of ontruimd geweest zijn op de begraafplaatsen van Destelbergen en Heusden. Deze lijsten kan je van 1 juli t.e.m. 31 december 2017 inkijken in het gemeentehuis in Destelbergen, het dienstencentrum in Heusden, aan de begraafplaatsen Destelbergen en Heusden en online (lijst oud-strijders herdenkingsmonument Destelbergen (pdf, 751 kb), lijst oud-strijders herdenkingsmonument Heusden (pdf, 554 kb)).

Heb je een opmerking over de opgemaakte lijsten of wil je aanvullende informatie toevoegen, neem dan contact op.

Burgerlijke stand
Dendermondesteenweg 430
(enkel op afspraak)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Javascript is required to view this map.