Droogte: beperkte versoepeling sproeiverbod (03/08/2018)

Besproeiing van moestuinen, sportterreinen en land- en tuinbouwteelten met niet-leidingwater mag nu tussen 18u en 10u. Het algemene sproeiverbod, het captatieverbod en vuurverbod blijft wel van kracht.

Versoepeling enkel voor drie uitzonderingen

Door de aanhoudende droogte blijft spaarzaam omgaan met water nodig. De komende dagen blijft het warm en wordt er weinig tot geen regen voorspeld. Daarom blijft het verbod van 27 juli op niet-essentieel gebruik van elk type water (sproeiverbod) gelden.

Enkel voor de drie uitzonderingen waarbij wel nog kon gesproeid worden met niet-leidingwater, worden die uren uitgebreid van 20u tot 8u naar 18u tot 10u:

 • moestuinen
 • sportterreinen
 • in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen.

Algemeen sproeiverbod

Het verbod op niet-essentieel gebruik van elk type water (sproeiverbod) blijft van kracht.

Het blijft dus verboden om leiding-, regen- én grondwater te gebruiken voor:

 • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd
 • het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is
 • het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen
 • het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden
 • het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels
 • bedrijven: voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten
 • het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 18u en 10u met niet-leidingwater voor:
 • de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen
 • de besproeiing van moestuinen 
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18u en 10u met niet-leidingwater

Captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Het verbod om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen en afgesloten meanders (tenzij voor de openbare drinkwatervoorziening) blijft behouden.

Dat verbod geldt wel niet meer voor het oppompen van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Vuurverbod

Door de aanhoudende droogte en hitte is het risico op brand erg hoog.

Daarom geldt nog altijd een vuurverbod in heel Oost-Vlaanderen.

 • Het verboden is om open vuur te maken.
 • Het is verboden om te roken in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden.
 • Het verboden is om vuurwerk te gebruiken.

Zie je vuur of rook, bel dan meteen naar het noodnummer 112.

Wees thuis ook extra voorzichtig tijdens het barbecueën. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen!

Veel gestelde vragen

Op gouverneurbriers.be/droogte vind je een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden over: