Beslissing van omgevingsvergunning - Panhuisstraat 35

Beslissing van omgevingsvergunning OMV_2017001298, Aquafin NV, Panhuisstraat 35

De Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen verleende een goedkeuring in zitting van 12 oktober 2017 aan Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, voor het hernieuwen (en wijzigen) van de bestaande inrichting RWZI Destelbergen, Panhuisstraat 35, 9070 Destelbergen, kadastraal gekend: Destelbergen, 1ste afdeling, sectie A, perceel 0211A.

De beslissing kan worden geraadpleegd bij het Omgevingsloket, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen, t 09 22 833 09, gedurende de periode van 20 oktober 2017 tot en met 19 november 2017.

Tijdens die periode kan je een beroepschrift indienen via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplannen en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.