Bekendmaking omgevingsvergunning Hanekamlos 19

De heer en mevrouw Matthys Bert – Van Speybroeck Nancy, Hanekamlos 19, 9070 Destelbergen, hebben een aanvraag ingediend voor:
• Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning.

De aanvraag heeft als adres Hanekamlos 19, 9070 Destelbergen,
kadastraal bekend: DESTELBERGEN 1 AFD, sectie B, nr. 572 M.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 juni 2018 volgende beslissing genomen:
de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en op dinsdag van 16.00 uur tot 19.00 uur op het gemeentehuis, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen.

U kunt de beslissing en het eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal is momenteel gesloten
Javascript is required to view this map.