Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Vossenstraat 55

D’Hulst Tony-Platteeuw Elisabeth, Vossenstraat 55, 9070 Destelbergen, hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning.

De aanvraag heeft als adres Vossenstraat 55, 9070 Destelbergen,
kadastraal bekend: DESTELBERGEN 4 AFD, sectie B, nr. 111 D2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 januari 2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en op dinsdag van 16.00 uur tot 19.00 uur op het gemeentehuis, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen.

U kunt de beslissing en het eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 19u00.
Javascript is required to view this map.