Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Brandstraat 3

De heer Coppieters Luc en mevrouw Goethals Martine, met adres Hoogstraat 10, 9070 Destelbergen hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over aanpassen van een loods naar toeristisch verblijf.

De aanvraag heeft als adres Brandstraat 3, 9070 Destelbergen, kadastraal bekend: Afdeling DESTELBERGEN 3 AFD, sectie H, 0768 G .

Het college van burgemeester en schepenen heeft binnen de voorziene beslissingstermijn geen beslissing genomen, waardoor de aanvraag stilzwijgend werd geweigerd.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en op dinsdag van 16.00 uur tot 19.00 uur op het gemeentehuis, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen.

U kunt de beslissing en het eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.