Natuurontwikkelings- en onderhoudswerken rond het Damvalleimeer

  • 17 december 2020

Tijdens de wintermaanden in 2020 en 2021 voeren Natuurpunt en de gemeente Destelbergen verschillende natuurontwikkelings- en onderhoudswerken uit rond het Damvalleimeer.

De focus voor deze werken ligt op het onderhoud van het groengebied en de verdere ontwikkeling van de aanwezige groenschermen.

Wat houden de werken in?

  • We herstellen de zichtassen over het Damvalleimeer. Hierdoor zal je opnieuw kunnen genieten van een vrij uitzicht op het meer op verschillende rustplaatsen.
  • Recreatieve vissers krijgen meer ruimte door het openmaken van enkele zones.
  • Door het afzetten van delen oeverstruweel zal de erosie van oevers worden tegengegaan. Hierdoor creëren we nieuwe paai- en rustplaatsen voor de aanwezige fauna. De vogelkijkhut zal na het afzetten van delen overstruweel meer uitzicht bieden op de overwinteraars en in de zomer op de broedende visdieven en krokmeeuwen.
  • Het riet krijgt terug mogelijkheden om te groeien, waardoor eenden, meerkoeten en futen meer plaats krijgen voor hun nesten.

Hinder?

De werken worden uitgevoerd met beperkte hinder. Zo kan je toch blijven genieten van het Damvalleimeer.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij: