Fietsstraten

De eerste fietsstraat in Vlaanderen werd in 2011 in gebruik genomen in de Visserij in Gent. Pas in 2012 werd ze ook officieel in de Wegcode opgenomen.

Fietsers mogen in een ‘fietsstraat’ de volledige rijrichting van de weg innemen. Auto's zijn er ‘te gast’: ze mogen niet sneller rijden dan 30 km per uur en mogen de fietsers niet inhalen. Het begin en het einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en opvallende markeringen op het wegdek.

Fietsstraat Kerkham

Op 1 september 2015 werd de Kerkham omgedoopt tot fietsstraat. Het is de eerste fietsstraat in de gemeente. Deze maatregel kadert in het autoluw maken van de Kerkham. Zo werd de Kerkham een nog meer fietsveilige toegang tot Bergenmeers en de basisscholen in het centrum van Destelbergen.

Aangepaste verkeerssituatie rond Bergenmeers

De beslissing om de Kerkham als fietsstraat in te richten, kadert binnen de aangepaste verkeerssituatie rond site Bergenmeers. Sinds 1 juli 2015 is de Koedreef de enige toegangsweg voor het autoverkeer naar Bergenmeers. De toegang via de Kerkham is voorbehouden voor fietsers en voetgangers. De diensten en organisaties gelegen in de Kerkham blijven nog altijd bereikbaar met de auto.

Fietsveiligere route naar de basisscholen

Ook de basisscholen in het centrum van Destelbergen hebben baat bij een fietsstraat. De Kerkham werd op die manier vanaf 1 september 2015 fietsveiliger voor het schoolverkeer. Zowel de gemeentelijke basisschool als de vrije basisschool Wonderwijs werden nauw betrokken bij de introductie van de fietsstraat.

Openingsuren en contact

Nu gesloten