Mina-raad

De Minaraad creëert een draagvlak voor en stimuleert het maatschappelijk debat rond het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De Minaraad geeft advies over het gemeentelijke beleid rond leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling en over alle beleidsdossiers waarvan de raad vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn.

 

Openingsuren en contact

Nu gesloten