Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

  • 14 mei 2019

Voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050, werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie. Ook de burger krijgt zijn zeg bij het opmaken van dit nieuwe Beleidsplan. Je kan op verschillende momenten je mening laten horen.

Het nieuwe, toekomstgerichte Beleidsplan Ruimte komt er niet zomaar. Om het beleidsplan vorm te geven, volgt de Provincie een procedure, waarna ze beslissingen neemt gebaseerd op onderzoek en overleg met de lokale besturen, experten en mensen uit verschillende sectoren.

Een eerste stap is de kernnota, opgemaakt in 2016 met daarin de strategische visie: waar wil de Provincie heen op lange termijn. De bouwstenen van de kernnota zijn:

  • Gezondheid en veiligheid
  • Kwaliteit en comfort
  • Klimaatgezondheid
  • Identiteit en authenticiteit
  • Autonomie robuustheid
  • Welvaart
  • Rechtvaardigheid
  • Sociale cohesie en inclusie

Wil je graag meer weten over deze kernnota? Neem dan een kijkje op de website van Provincie Oost-Vlaanderen.

Meedenken en deelnemen

Je kan je mening op verschillende momenten laten horen. Dit najaar kan je het voorbereidend werk bekijken en je suggesties met de Provincie delen tijdens de raadpleging van de conceptnota. Meer informatie hierover volgt nog.
Hou de website van Provincie Oost-Vlaanderen in de gaten wat betreft info over het proces en de toekomstige participatiemomenten.
 

Openingsuren en contact

Nu gesloten
Nu gesloten