Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor asielzoekers

Beschrijving

Ben je een asielzoeker en heb je materiële hulp nodig, dan kan je terecht bij de lokale opvanginitiatieven (LOI) van het OCMW. Dat zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat je zelf kan instaan voor jouw dagelijkse basisbehoeften. Je krijgt van het OCMW ook sociale en medische begeleiding. Het grote voordeel van een LOI is dat je als asielzoeker dichtbij jouw OCMW wordt opgevangen en zo beter begeleid wordt door jouw maatschappelijk werker.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

  • Enkel asielzoekers waarvan de asielprocedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven.
  • Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

In principe verblijf je als asielzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan je doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). Je bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als asielzoeker kan je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan moet je de woning van het LOI verlaten, ongeacht of je in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Openingsuren en contact