Slachtvergunning (particulier)

Iedereen die eigenaar is van een dier (zelf gekweekt of pas aangekocht) en dit voor particulier gebruik wil laten slachten, moet geregistreerd zijn. Alle veehouders (professioneel of hobby) of andere personen die bekend zijn in Sanitel hebben een registratienummer. Dit nummer wordt geactualiseerd bij de eerste slachtaangifte. Alle andere personen die niet bekend zijn in Sanitel moeten zich éénmalig laten registreren in BELTRACE door de gemeente of de PCE van hun provincie. Je kan je eenmalig laten registreren bij de dienst leefmilieu.

Wat is Sanitel?

Sanitel is het Belgische systeem voor de identificatie en registratie van de veebedrijven, de dieren en hun verplaatsingen. Moet een veehouder met Sanitelnummer geregistreerd worden?

  • Elke veehouder (professioneel of hobby) of andere personen die bekend is in Sanitel, heeft een registratienummer. Bij de eerste slachtaangifte in het nieuwe systeem zal dit nummer ook geactiveerd worden als aanvrager van een particuliere slachting
  • Deze activering kan gebeuren door de gemeente of in het slachthuis dat reeds gebruik maakt van het elektronisch systeem. Een document met het registratienummer kan worden afgeleverd.

Voor welke dieren kan de gemeente aangifte van een particuliere slachting registreren?

  • De gemeente kan een aangifte van een particuliere slachting enkel registreren voor varkens, schapen, geiten en herten indien deze buiten het slachthuis worden geslacht.
  • Vermits runderen en kalveren enkel nog in een slachthuis mogen geslacht worden, kan de gemeente hiervoor geen slachtaangifte registreren.
  • Voor een particuliere slachting van gevogelte, konijnen en wild buiten het slachthuis is er geen slachtaangifte vereist. Voor slachtingen in het slachthuis moet de eigenaar/aangever wel vooraf geregistreerd zijn.

Je moet deze slachtaangifte doen bij de dienst leefmilieu ten laatste twee werkdagen en ten vroegste tien dagen voor het slachten.