Kapvergunning

In Destelbergen is voor het vellen van bomen altijd een vergunning of toelating vereist. Naargelang de standplaats (natuurgebied, woongebied, bosgebied, agrarisch gebied, op een bebouwd of onbebouwd perceel, enz…) en de omtrek van de bomen, kan een stedenbouwkundige vergunning nodig zijn, een natuurvergunning, een vergunning op basis van het bosdecreet of een vergunning volgens het gemeentelijk kapreglement. Om te weten welke vergunning en welk aanvraagformulier je nodig hebt, neem je best contact op met de milieuambtenaar.