Reinaertpark

Door een decretale verplichting moeten alle openbare wegen en plaatsen een officiële naam hebben. Het lag misschien voor de hand dat de gemeente voor haar nieuw verworven domein zou opteren voor het in de volksmond algemeen gebruikte "Park Van Acker". Behalve het feit dat de heer Van Acker de laatste privé-eigenaar van het domein was, waren er echter geen redenen om zijn naam officieel aan het park te verbinden.

Op advies van de plaatselijke cultuurraad werd gekozen voor de benaming "Reinaertpark" omdat enkele gebeurtenissen uit het middeleeuwse epos "Van den vos Reynaerde" zich in Destelbergen zouden afgespeeld hebben.

Van private lusttuin tot openbaar park

De percelen waarop zich het huidige Reinaertpark bevindt, stonden in de eerste helft van de 19e eeuw vermeld op een primitieve kadasterlegger als "bois d'agrément" (lustbos), "jardin" (tuin) en "bois" (bos). De eigenaar ervan was Joannes de Volder, een rentenier uit Gent.

Rond 1843 lieten zijn schoonzoon, Guillichmus ridder Stas de Richelle, en zijn dochter, Maria Theresia de Volder, het park aanleggen in Engelse landschapsstijl met een typische serpentinevijver. Aan de straatzijde verbouwden zij een bescheiden landhuis om tot zomerverblijf.

Toen Maria Theresia de Volder in 1879 overleed, erfde haar dochter Julie Stas de Richelle het domein. Blijkbaar hadden zij en haar echtgenoot, Fernand baron de Loen d'Enschedé, weinig interesse voor dit buitengoed, aangezien ze het in 1882 verkochten aan een zekere Gustave Hyde-Vercruysse uit Gent.

Op 14 juni 1898 werd het domein openbaar verkocht en definitief toegewezen aan Theophilius Libbrecht en zijn echtgenote Louise Soupart. De heer Libbrecht bekleedde talrijke functies: advocaat, provincieraadslid, senator en burgemeester van Destelbergen van januari 1900 tot 1924. Rond 1914 werd in zijn opdracht het huidige kasteel gebouwd; het werd opgetrokken in de voor onze streken zeer zeldzame Franse Euvillesteen.

De sociaal-economische gevolgen van de eerste wereldoorlog, het vroegtijdig overlijden van zijn echtgenote en de hoge bouwkosten van het kasteel, hebben ertoe geleid dat Libbrecht het domein in december 1923 verkocht en een maand later zijn ontslag gaf als burgemeester.

De nieuwe eigenaar, Max Van Acker, was een in Destelbergen goed gekende industrieel. Zijn bedrijf "Usines Textiles G. & M. Van Acker" was immers gevestigd in de Koedreef en zorgde voor een aanzienlijke plaatselijke tewerkstelling.

Op 4 oktober 1967 overleed de heer Van Acker. Na een reeks moeilijke onderhandelingen met het gemeentebestuur verkochten de erfgenamen het goed aan de gemeente Destelbergen op 1 juli 1975.

Voor de aankoop van het domein betaalde de gemeente ruim € 325.000. Bij K.B. van 3 juni 1977 ontving de gemeente echter een betoelaging van € 136.000. Hieraan was een duidelijke voorwaarde verbonden: het park moest de bestemming krijgen van openbare groene ruimte voor passieve recreatie.

Enkele cijfergegevens

  • Totale oppervlakte: 47.677 m² (exclusief de achter de bibliotheek gelegen uitbreidingszone van ruim 25.000 m²)
  • Lengte wandelpaden: ca. 850 m
  • Aantal hoogstammige bomen: meer dan 500

Openingsuren en contact

Nu gesloten