Heusdenkouter

Heusdenkouter is een openbaar park gelegen in het centrum van deelgemeente Heusden, naast de H. Kruiskerk. Het werd in zijn huidige vorm aangelegd in 1986.

Vroeger behoorde dit gebied tot het kasteeldomein van de familie Kervyn d'Oud Mooreghem, dat nog steeds sterk het dorpsgezicht bepaalt. Tot de tweede helft van de jaren '70 werd de Heusdenkouter gekenmerkt door de statige beuken die het pleintje omringden. De meeste bomen stierven echter door de zeer droge zomer van 1976. In 2002 verdween de voorlaatste monumentale beuk tijdens een felle herfststorm. Hierbij sneuvelden bovendien twee glasramen van de kerk.

Tot het begin van de jaren zeventig werd het noordelijk deel van het plein gebruikt als begraafplaats. Zoals vrijwel overal in Vlaanderen situeerde het kerkhof zich in de directe omgeving van de kerk. Enkele restanten van dit oude kerkhof zijn nog aanwezig. De H. Kruiskerk zelf werd in 1844-1845 in neo-gotische stijl opgericht op de grondvesten van de oude parochiekerk die werd afgebroken. Rond het plein zijn nog verschillende oude (heren)huizen uit de 18de en 19de eeuw bewaard gebleven.

Het plein dat in oorsprong groter was dan het huidige, vindt zijn ontstaan vermoedelijk reeds in de Frankische periode. Waarschijnlijk was ook dit plein een dries. In tegenstelling tot de driehoekige, nog aanwezige dries Heusdendorp (ten oosten van de kerk) heeft deze dries een rechthoekige vorm. Beide vormen kwamen voor en hadden betrekking op verschillen in het toenmalige gebruik. Op deze pleintjes werden voornamelijk de runderen, die in de vallei graasden, 's nachts samengedreven zodat ze waren beschermd tegen mogelijk belagers.

Openingsuren en contact

Nu gesloten