Admiraalpark

Het Admiraalpark is aangelegd openbaar domein dat aansluit bij de gemeentelijke verkaveling Admiraalhof.

De oorspronkelijk laag gelegen graslanden langs de Ledebeek werden in de loop der jaren opgevuld en opgehoogd. Sinds de jaren '50 bleef het gebied braak liggen. In de jaren '70 en '80 kon de gemeente het volledige terrein, ongeveer 7 ha, in verschillende fasen verwerven.

Wegens de nood aan enerzijds bijkomende (betaalbare) bouwgronden en anderzijds aan openbaar groen, werd beslist voor een gecombineerde aanpak bij de uitbouw van de verkaveling Admiraalhof. Ongeveer 3 ha van de totale oppervlakte werd gereserveerd als openbaar park en groene ontmoetingsruimte. Met de aanleg van het 2 ha grote park werd gestart in 1996. Na de noodzakelijke uitvoering van de voorbereidende saneringswerken, werden ongeveer 8.000 stuks bosplantsoen (veldesdoorn, zwarte els, ruwe berk, gewone es, knotwilg en hazelaar) aangeplant. Graspartijen zorgen voor de nodige ruimtelijke afwisseling en speelmogelijkheden voor de lokale jeugd.

Dit parkgebied kan verder uitgroeien tot een belangrijke groene long binnen de gemeente. Het zorgt bovendien voor een geleidelijke overgang van het dichter bebouwde Eenbeekeinde naar het groen-residentiële noordwestelijk gedeelte van Destelbergen, waar verschillende fraaie kasteeldomeinen het landschap bepalen.

Openingsuren en contact

Nu gesloten