Kastanjemineermot

Ook bij ons zijn er steeds vaker kastanjebomen te zien waarvan de bladeren reeds in het begin van de zomer bruin beginnen te verkleuren. De kastanjemineermot is een echte plaag geworden, een bedreiging voor een bijzonder mooie en waardevolle boomsoort.

De veroorzaker hiervan is de (Paarden)kastanjemineermot ofwel Cameraria ohridella. Deze soort is pas in 1998 voor het eerst in Nederland en Vlaanderen waargenomen. Het is een zeer kleine goudbruine mot van slechts 0,5 cm lang. De smalle vleugels zijn aan de rand met fijne haartjes bezet. Waardplant is de paardenkastanje (Aesculus hippocastanum), maar soms worden ook Acer-soorten (esdoorns) aangetast. Niet het mineermotje zelf, maar de larve ervan is verantwoordelijk voor ernstige schade. Deze larven, met duidelijk diep ingesneden segmenten, zijn pootloos en afgeplat. Ze zijn 1,5 à 2 cm groot.

Welke schade richten ze aan?

De larven brengen ernstige schade toe aan de bladeren van de paardekastanje. Ze nestelen zich immers in de bladeren en graven er gangen in: vandaar de naam “mineermot”. Door het verdwijnen van het bladgroen worden de bladeren bruin. De toegebrachte schade kan indrukwekkende proporties aannemen, waarbij de aangetaste bomen bij zeer massale aanvallen volledig bruin kleuren en de bladeren reeds in de zomer beginnen te vallen. Indien de plaag en de bladval midden in het groeiseizoen opduiken, is de boom niet in staat voldoende reserves voor de winter en de daaropvolgende lente op te bouwen. Hierdoor verzwakt de boom jaar na jaar waardoor hij vatbaarder wordt voor andere ziekten en plagen.

Wat doet de gemeente ?

De gemeentelijke groendienst past drie maatregelen toe bij de paardenkastanjes die op het openbaar domein staan:

  • verwijderen van de afgevallen bladeren
  • het aanbrengen van kleefbanden op de stam, vanaf begin april (de feromonen in deze banden trekken de vrouwelijke mot aan; deze blijft plakken op de banden en kan daardoor geen eieren meer leggen in de kroon)
  • het plaatsen van feromoonvallen (deze lokken de volwassen mannelijke motten)

De bestrijdingsmethode zoals toegepast door onze groendienst zou een beduidend effect moeten hebben. Indien de behandelde paardenkastanjes in de omgeving staan van onbehandelde, kan de invloed van deze maatregelen echter zeer beperkt blijven. De motten van onbehandelde bomen vliegen immers over.

Om de plaag van de kastanjemineermot enigszins te kunnen beperken of indijken, is het van het grootste belang dat alle eigenaars van paardenkastanjes maatregelen treffen.

Wat kan je zelf doen?

De mot brengt de winter door in popstadium in afgevallen bladeren. Het is dan ook belangrijk dat de afgevallen bladeren tijdig worden verwijderd en vernietigd.Hierbij moeten alle afgevallen bladeren vernietigd of afgevoerd worden, dus niet enkel de bladeren opruimen van onder de boom en vervolgens op een hoop leggen.

Als je ook paardenkastanje in jouw tuin hebt staan, raden we aan het bladafval niet op de composthoop of in de compostbak te gooien, maar naar het containerpark te brengen. De temperatuur in eigen composthoop of -bak is immers zelden hoog genoeg om de poppen en larven te doden, waardoor de aantasting sluimerend aanwezig blijft om het volgende jaar weer toe te slaan.

Deze bladeren mogen wel verwijderd worden via de GFT-bak, maar de capaciteit daarvan is uiteraard beperkt. Je kan bij de gemeentelijke milieudienst vragen om tijdelijk een bladkorf te komen plaatsen uitsluitend voor de inzameling van paardenkastanjebladeren. Als de bladkorf vol is, geef je een seintje aan onze groendienst en zullen de bladeren opgehaald worden. Je kan natuurlijk ook zelf de bladeren naar het containerpark brengen.

Openingsuren en contact

Nu gesloten