Milieuzorg op school (MOS)

Een belangrijke speerpunt in de milieu-educatie van onze gemeente is het project Milieuzorg op School (kortweg MOS), dat in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en IVAGO op alle scholen in Destelbergen loopt.

Wat betekent Milieuzorg op school?

Milieuzorg op school betekent met alle betrokkenen 'werken aan een milieuvriendelijke school'. Vanaf september 2002 biedt het project MOS alle scholen in Destelbergen een milieuzorgsysteem en een educatief aanbod aan. Het project draagt bij om de ontwikkelingsdoelen/eindtermen wereldoriëntatie en de leergebiedoverschrijdende eindtermen te realiseren en is ook een praktisch instrument om milieuzorg te integreren in de schoolwerking en in het beheer van de infrastructuur. De MOS-thema's zijn afvalpreventie, energie, water, verkeer en natuur op school.

Wat is een milieuzorgsysteem op school?

Een milieuzorgsysteem op school is een samenhangend geheel van maatregelen waardoor zowel leerlingen, schoolpersoneel als ouders inzicht kunnen verwerven in de effecten van de schoolwerking op het milieu en de manier waarop ze die kunnen beheersen en verminderen. Het project MOS wil dus vooral een antwoord bieden op de vraag hoe basisscholen nu precies hun afval kunnen verminderen, energie kunnen besparen, waterverspilling kunnen voorkomen, milieuvriendelijke materialen kunnen gebruiken enz. Een 'milieuzorgsysteem op school' richt zich naar alle betrokkenen in de school.

Wat is Eco-Schools?

  • een internationaal programma van de FEE (Foundation for Environmental Education)
  • stimuleert scholen om leerlingen op een aangename manier te betrekken in de duurzaamheidswerking op school
  • stimuleert scholen om leerlingen in staat te stellen om te veranderen naar een duurzame samenleving door actiegericht te leren
  • biedt een stappenplan volgens zeven succesfactoren van Eco-Schools
  • houdt rekening met de eigen mogelijkheden van elke school
  • brengt scholen in een samenwerkingsverband
  • schuift internationale gemeenschappelijke thema's naar voor
  • biedt erkentelijkheid van succes in de vorm van de 'Groene Vlag' als kwaliteitslabel

De scholen krijgen de vlag van de Foundation Environmental Education (FEE)  voor hun permanente milieuzorg. 

Alle scholen in Destelbergen doen mee!

In Destelbergen worden de scholen begeleid door de dienst Leefmilieu en door de provinciale MOS-begeleider. Deze intensieve begeleiding leidde ertoe dat alle Destelbergense basisscholen een milieubeleidsverklaring ondertekenden waarmee zij bevestigen bijzondere aandacht aan milieuzorg te besteden en ‘Milieuzorg op school’ te integreren in de schoolcultuur. Hierbij ligt de nadruk op permanente aandacht rond milieuzorg gedurende heel het schooljaar.

Ondersteuning uit verschillende hoeken

In ruil voor hun engagement krijgen al de scholen een handleiding, themabundels, info- en vormingsnamiddagen, ondersteuning van de dienst Leefmilieu, IVAGO en de provinciale MOS-coördinator. Op het einde van elk schooljaar worden de milieuprestaties geëvalueerd. Na positieve evaluatie ontvangen de scholen nog een financiële tegemoetkoming van de gemeente.

MOS-Netwerk

MOS bouwt een netwerk uit dat de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen scholen onderling en tussen scholen en andere partners mogelijk maakt. Op die manier komen deelnemende scholen met elkaar in contact en spelen ze goede praktijkvoorbeelden aan elkaar door.

Openingsuren en contact

Nu gesloten