Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Beschrijving

Brandbaar grofvuil is brandbaar huishoudelijk afval dat je niet kan meegeven in de grijze container: een kapotte zetel, houten ramen (zonder glas), een oude tuinslang, … Elektrische toestellen zijn geen grof huisvuil. Je kan elektrische toestellen naar de Kringwinkel Open Plaats brengen of naar het recyclagepark.

Opgelet, de ophaling van grof huisvuil is niet meer gratis. De Vlaamse wetgeving verbiedt dat brandbaar grofvuil nog langer gratis wordt ingezameld en verplicht de gemeenten en intercommunales om het principe ‘de vervuiler betaalt’ toe te passen.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

Je plaatst het brandbaar afval, hout en metaal op de dag van ophaling gescheiden van elkaar buiten. De aparte stukken mogen niet groter zijn dan 2,20 meter en/of zwaarder zijn dan 70 kilogram.

Procedure

Grofvuil wordt opgehaald op aanvraag. De exacte datum voor de ophaling kan je zelf kiezen uit een hele reeks mogelijke data op de ophaalkalender. Heb je een datum gekozen? Bel dan naar IVAGO om dit vast te leggen.

Geef een duidelijke omschrijving over welk soort afval en de geschatte hoeveelheid het gaat. De medewerker deelt je mee of de ophaling op de voorziene dag kan plaatsvinden en/of IVAGO langskomt in de voor- of namiddag.

Wil je een ophaling buiten de geplande data? Dit kan ook. Neem hiervoor contact op met IVAGO.

Je bent best thuis wanneer de inzamelploeg langskomt. Je bent immers verantwoordelijk voor de hoeveelheid afval die aangeboden en gewogen wordt. Zo vermijd je dat je moet betalen voor het afval van anderen.

Bedrag

De ophaalwagens voor grofvuil zijn uitgerust met een weegsysteem.

Voor het ophalen van grof huisvuil op een dag zoals voorzien op de ophaalkalender betaal je 10 euro voor de aanbieding (vervoer- en registratiekosten) en een vergoeding van 0,20 euro per kilogram opgehaald brandbaar grofvuil. 

Voor een ophaling op andere dagen dan voorzien op de ophaalkalender betaal je 20 euro voor de aanbieding en een vergoeding van 0, 30 euro per kilogram brandbaar grofvuil.

Voor hout en metaal wordt er geen vergoeding aangerekend per kilogram. 

IVAGO verrekent het bedrag met het saldo op je IVAGO-rekening voor je grijze of groene container. Volstaat dit niet, dan stuurt IVAGO je een aanrekening om het saldo aan te vullen. Betaal die binnen de voorziene termijn zodat de ophaling van je containers niet in het gedrang komt.

Uitzonderingen

Goederen die in goede staat zijn, kan je aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas en autobanden kan je niet laten ophalen. Deze breng je naar het containerpark.

Bouw- en sloopafval is geen grofvuil. Deze breng je ook naar het containerpark.