Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Beschrijving

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld. Alle huishoudelijk afval dat je niet in een restafvalzak of afvalcontainer kan stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, …

IVAGO haalt in Destelbergen en Heusden grofvuil enkel op op aanvraag. De exacte datum van ophaling kan je zelf kiezen uit een hele reeks mogelijke data (9 per jaar). De data waarop een ophaling van grofvuil voor je adres mogelijk is, vind je op de ophaalkalender.

Doelgroep

  • Burger

Voorwaarden

Je plaatst het brandbaar afval, hout en metaal op de dag van ophaling gescheiden van elkaar buiten. De aparte stukken mogen niet groter zijn dan 2,20 meter en/of zwaarder zijn dan 70 kilogram.

Procedure

Je belt ten laatste één week voor de gekozen dag naar IVAGO. Geef een duidelijke omschrijving over welk soort afval en de geschatte hoeveelheid het gaat. De medewerker deelt je mee of de ophaling op de voorziene dag kan plaatsvinden en/of IVAGO langskomt in de voor- of namiddag.

Wil je een ophaling buiten de geplande data dan kan dit mits betaling van 20 euro vervoer- en reservatiekosten en een vergoeding van 0,15 euro per kilogram opgehaald brandbaar grofvuil.

Je bent best thuis wanneer de inzamelploeg langskomt. Je bent immers verantwoordelijk voor de hoeveelheid afval die aangeboden en gewogen wordt. Zo vermijd je dat je moet betalen voor het afval van anderen.

Bedrag

De ophaalwagens voor grofvuil zijn uitgerust met een weegsysteem. Je hoeft niet te betalen aan de chauffeur. Indien nodig verrekent IVAGO het verschuldigde bedrag met het tegoed voor je groene- of grijze container. Wanneer dit tegoed niet volstaat of wanneer de minimumdrempel om je containers te laten leegmaken wordt bereikt, stuurt IVAGO je een betalingsuitnodiging. Betaal die binnen de voorziene termijn zodat de ophaling van je containers niet in het gedrang komt.

Uitzonderingen

Goederen die in goede staat zijn, kan je aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas en autobanden kan je niet laten ophalen. Deze breng je naar het containerpark.
Bouw- en sloopafval is geen grofvuil. Deze breng je ook naar het containerpark.