Wegen- en rioleringswerken Koedreef

Van maandag 27 februari tot eind augustus 2017 vinden er wegen- en rioleringswerken plaats in de Koedreef en omgeving. De Koedreef, alsook het volledige kruispunt met de Dendermondesteenweg en de aansluiting met de Damvallei, worden vernieuwd. Deze werken zullen zorgen voor een veiliger en vlotter verkeer, maar veroorzaken tijdelijk verkeershinder. Autoverkeer in beide richtingen langs de Dendermondesteenweg blijft wel mogelijk. Te zwaar of te breed verkeer en fietsers volgen een omleiding. Ook buslijn 36 wordt omgeleid.

Deze werken omvatten de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel en het vernieuwen van de wegenis. Bij de heraanleg van de Koedreef worden onder meer volwaardige fietspaden en een veilige fietsoversteek gerealiseerd voor het verkeer van en naar Bergenmeers en de Damvallei.

Het bestaande kruispunt Koedreef – Dendermondesteenweg, geregeld met verkeerslichten, wordt ook volledig vernieuwd. Nieuwe, slimmere verkeerslichten zullen zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming. Er komen veiligere ruimtes voor voetgangers en fietsers en de bushaltes langs de Dendermondesteenweg worden verbeterd. Daarnaast wordt de waterloop aan de Damvallei deels geruimd en deels in open gracht aangelegd.

Duur en fasering

De uitvoeringstermijn van de wegenis- en rioleringswerken bedraagt 170 werkdagen en verloopt in twee fasen om de hinder tot een minimum te beperken. Vanaf 27 februari tot omstreeks juli bevindt de werkzone zich in de Koedreef en aan de zuidzijde van de Dendermondesteenweg. Aansluitend volgt de noordzijde van het kruispunt Koedreef – Dendermondesteenweg. Het einde van de werken is voorzien eind augustus 2017.

Verkeershinder Dendermondesteenweg

Vanaf 27 februari verloopt het  gemotoriseerd verkeer op de Dendermondesteenweg tussen Schoofmeersstraat en Koedreef in beide richtingen over versmalde rijstroken.

Doorgaand ‘licht’ verkeer blijft altijd mogelijk, maar de doorgang van ‘zwaar’ (> 5,5 ton) en ‘breed’ (> 2,5 m) verkeer langs de Dendermondesteenweg ter hoogte van de werfzone is niet mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien via de Reinaertweg, Stapsteenweg, Damvalleistraat en omgekeerd.

Tijdens de werken kan het voorvallen dat er soms beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten noodzakelijk is, met tijdelijk bijkomende hinder tot gevolg.

Verkeershinder Koedreef en Sint-Pietershofstraat

Vanaf 27 februari wordt de Koedreef in beide richtingen volledig afgesloten voor alle weggebruikers. Bergenmeers en bijhorende parkings blijven altijd bereikbaar via de alternatieve toegangsweg langs de Kerkham.

De Sint-Pietershofstraat wordt ter hoogte van de Dendermondesteenweg afgesloten omwille van de veiligheid en de doorstroming. Er wordt een lokale omleiding voorzien via de Kerkstraat en Kouterstraat.

Verkeershinder voor fietsers

Om veiligheidsredenen is er geen fietsverkeer langs de werfzone Koedreef en Dendermondesteenweg mogelijk. Voor fietsers langs de as Dendermondesteenweg is er in beide richtingen een lokale omleiding voorzien via de Kerkstraat, Kouterstraat, Damstraat en omgekeerd. Voetgangers kunnen de werfzone langs de Dendermondesteenweg altijd aan de noordzijde passeren.

Verkeershinder voor openbaar vervoer

Buslijn 36 van De Lijn wordt in beide richtingen omgeleid via de Damstraat, Kouterstraat, Burg. J. Cardonstraat, Kerkstraat en omgekeerd.

Niet-bediende haltes:
Sint-Pietershofstraat (202506/203506) en Ring R4 (202507/203507)

Vervanghaltes:
Damvalleistraat (203508/202508), Dorekenswegel (202489/203489), Burgemeester Libbrechtstraat (203243/202243), Kouterstraat (202486/203486), Kerk (203485/202485), Zandstraat (202930/203930), Damstraat (203490/202490)

Informatie voor leveranciers handelszaken centrum Destelbergen

Te zwaar (> 5,5 ton) en te breed (> 2,5 m) verkeer langs de Dendermondesteenweg ter hoogte van de werfzone is niet mogelijk en wordt omgeleid langs de Reinaertweg, Stapsteenweg, Damvalleistraat en omgekeerd. Voor de plaatselijke bediening van de handelszaken in het centrum van Destelbergen is er een uitzondering voorzien. Leveranciers kunnen het centrum van Destelbergen bereiken vanaf de kant van de Reinaertweg. Leveranciers komende van de richting R4 volgen dus eerst de omleiding.

  • Opdrachtgever: FARYS/TMVW en gemeente Destelbergen
  • Partners: gemeente Destelbergen, Farys en Provincie Oost-Vlaanderen
  • FARYS/TMVW: Thomas Walleyn (thomas [dot] walleyn [at] farys [dot] be) en gemeente Destelbergen: Dirk De Bosscher (dirk [dot] debosscher [at] destelbergen [dot] be)
  • Studiebureau: Asset studiebureau NV
  • Leidend ingenieur: Tom op De Beeck
  • Aannemer: Aswebo NV
  • Werfleiding: Frederik De Waele

De Koedreef maakt onderdeel uit van een ‘lokale functionele fietsroute’. De aanleg van nieuwe fietspaden langs deze route wordt door de Provincie Oost-Vlaanderen gesubsidieerd voor 40% van de kosten van deze infrastructuur. 

Schrijf in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de meest actuele info. 

* indicates required
Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal is momenteel gesloten
Javascript is required to view this map.