Klimaatactieplan

Het klimaatactieplan is een belangrijk document dat toont hoe de gemeente Destelbergen haar engagement tegen de klimaatopwarming wil bereiken. Onze doelstellingen zijn niet min. We willen streven naar een CO2-reductie van 40% op ons grondgebied tegen 2030 (t.o.v. 2011). Het maakt gebruik van de resultaten van de nulmeting (referentiejaar 2011) om de meest geschikte acties te vinden voor de CO2-reductie. Dit plan stelt hiervoor concrete maatregelen voor, samen met de nodige budgetten, verantwoordelijke uitvoerders en timing.

In dit plan richten we onze acties op drie belangrijke thema’s:

  •     energiereductie in woningen en gebouwen
  •     mobiliteit
  •     hernieuwbare energie

De maatregelen in het klimaatactieplan moeten de CO2-uitstoot en het energieverbruik door eindgebruikers verminderen. De engagementen hebben betrekking op het geografische grondgebied van de gemeente. Daarom bevat het plan acties voor zowel de publieke als de private sector (bedrijven, burgers, middenveld, scholen, …). De rol van de gemeente is dat zij het voorbeeld geeft, duidelijke maatregelen neemt en haar inwoners stimuleert om zelf actie te ondernemen.

Het plan moet ons helpen bij het nastreven van deze doelstelling. Er werd een klimaatteam opgericht. Het plan kwam tot stand door het organiseren van heel wat participatiemomenten. Prioriteiten en mogelijke acties werden besproken en geëvalueerd binnen de verschillende sectoren.

De gemeenteraad keurde het klimaatactieplan in zitting van 22 december 2016 goed.

Openingsuren en contact

Nu open
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak