Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die volgens hen het recht of het algemeen belang schenden.

Je kan een eventuele klacht tegen een beslissing van een orgaan van de gemeente indienen via een digitaal klachtenformulier of via aangetekende mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan de klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

  • Agentschap Binnenlands Bestuur
    VAC Herman Teirlinck Brussel
    Havenlaan 88, bus 70
    1000 Brussel


Meer info vind je hier.

Openingsuren en contact

Nu open
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak