Jeugdraad

De jeugdraad adviseert de gemeenteraad over alles wat de Destelbergense jeugd aanbelangt. De gemeenteraad is zelfs verplicht advies te vragen, maar ook op eigen initiatief kan de jeugdraad een advies formuleren.

De algemene vergadering komt minstens viermaal per jaar bijeen en is openbaar. De algemene vergadering bestaat uit tien verenigingen, een aantal onafhankelijke leden, de schepen van Jeugd en de jeugdconsulent. Soms wordt er binnen een aparte werkgroep verder gewerkt, zoals bijvoorbeeld voor specifieke onderwerpen als jeugdlokalen, drugpreventieoverleg, het jeugdbeleidsplan, ...

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Openingsuren en contact

Nu gesloten