Is jouw fiets in orde? Lichten aan, veilig op de baan!

  • 18 oktober 2019

Tijdens deze donkere maanden is het belangrijk om als fietser goed zichtbaar te zijn. Een fluohesje en goede fietsverlichting zijn onmisbaar om je als fietser veilig te verplaatsen.

Daarom zet de politiezone regio Rhode en Schelde dit najaar extra in op fietscontroles, meer bepaald op de controle van de fietsverlichting. Medewerkers van de politiezone zullen in eerste instantie informerend en preventief optreden. In tweede instantie zullen ze verbaliserend optreden.

Breng dus zeker je fiets in orde. Weet je niet hoe? Op de website van de Fietsersbond vind je alvast meer informatie.

Naast de controles op fietsverlichting zal de politiezone ook extra aandacht besteden aan de naleving van de algemene verkeersregels door fietsers.

De actie ‘Lichten aan, veilig op de baan’ loopt tot en met eind februari 2020.