Kleine landschapselementen (KLE)

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN (KLE)

Als onderdeel van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) geeft het gemeentebestuur premies voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen. Zo wil het gemeentebestuur het behoud en herstel van nog bestaande en het ontwikkelen van nieuwe kleine landschapselementen aanmoedigen en financieel ondersteunen.Wat zijn kleine landschapselementen? Het is een verzamelnaam voor hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen, hoogstammige fruitbomen en poelen. Kleine landschapselementen zijn lijnen en punten in het landschap die een groen verbindingsnetwerk vormen en waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan. Kleine landschapselementen zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en zijn ideale schuil- en broedplaatsen voor verschillende planten en dieren.

Welke kleine landschapselementen komen in aanmerking? 

De volgende kleine landschapselementen komen in aanmerking voor een premie: alleenstaande of rijen van (knot)bomen van een streekeigen soort, hoogstamboomgaarden (min. 10 fruitbomen), hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, veedrink- en amfibieënpoelen en natuurstroken met wilde planten. De aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen wordt enkel gesubsidieerd in het landelijk gebied van onze gemeente. Het landelijk gebied zijn die zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, bosgebied, valleigebied, natuurgebied, natuurreservaatgebied, parkgebied, bufferzones en landelijk woongebied.

Hoe vraag je een premie aan?

Je dient jouw aanvraag min. 1 maand vóór de aanplanting, aanleg of onderhoudswerken in bij het gemeentebestuur. Hiervoor gebruik je het aanvraagformulier dat je kan downloaden of kan bekomen bij de dienst Leefmilieu.