Individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA)

De gemeente Destelbergen biedt aan haar inwoners de kans om de levering, plaatsingen het beheer van de IBA’s te laten opnemen in een collectieve aanpak. Hiervoor werkt de gemeente samen met Farys.De burger dient in deze collectieve aanpak een éénmalige aansluitingsvergoeding te betalen die gelijk is aan de aansluitingsvergoeding bij een rioolaansluiting (1250 EUR) en een jaarlijkse saneringsbijdrage op het drinkwaterverbruik in dezelfde grootte als de saneringsbijdrage bij een rioolaansluiting.

Een aanvraag tot het bekomen van een IBA in de collectieve aanpak kan worden ingediend bij Farys, Stropkaai 14, 9000 Gent. Dit kan ook telefonisch via de Aquafoon op nummer 078/35.35.99, alle werkdagen van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 9u00 tot 13u00, via e-mail klantendiensten [at] farys [dot] be of via de website van Farys (www.farys.be).

Na de aanvraag door de klant wordt door Farys bij een technische evaluatie ter plaatse de inplanting, randvoorwaarden en gebruiksvoorschriften van de IBA besproken en vastgelegd alsook de planning van de werken. Eerst na deze technische evaluatie kunnen de modaliteiten van de plaatsing van de IBA, onder meer de inplanting op het perceel, als definitief worden beschouwd.