Geveltuin of tegeltuin

Geveltuin of tegeltuin

In dichtbebouwde straten is er vaak niet voldoende ruimte voor een echte voortuin. Door vlak tegen de gevel één of meer tegels uit de stoep te halen, kan je een fris groen of kleurrijk minivoortuintje creëren. Een tegeltuin verfraait het straatbeeld maar brengt nog enkele andere voordelen. Denk alleen maar al aan de ecologische waarde van beplanting. Zo kan deze helpen de uiterst nuttige bijenpopulaties te bevorderen.

Wanneer je je geveltuin aanplant met bijenvriendelijke beplanting, kan 80% van de aankoopprijs door de gemeente gesubsidieerd worden. Meer informatie over de subsidieregeling voor bijenvriendelijke beplanting.