Energiescan

De energiescan is een gratis en volledig vrijblijvend doorlichting van je huis door een energiescanner. Samen met jou bekijkt de energiescanner hoe je energiefactuur lager kan. Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kunt toepassen. Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 20 euro. Je krijgt een gepersonaliseerd verslag: een overzicht van je huidige energiesituatie, energietips en besparingsmogelijkheden uitgedrukt in hoeveelheid energie (in kilowattuur of kWh) en in euro.

Procedure

Vraag de energiescan online aan via het contactformulier van Eandis (kies als thema 'energiescan').

Bedrag

De energiescan is helemaal gratis.

Voorwaarden

Een gratis energiescan kan aangevraagd worden door inwoners die behoren tot een van onderstaande doelgroepen:

  • Beschermde afnemer: iedereen die van het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit kan genieten
  • LAC: Personen voor wie een verzoek ingediend werd tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC)
  • Een afnemer met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit
  • FRGE: doelgroep van meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
  • Huurders van sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor - Huurders die max 450 €/maand betalen (of 500€/maand in centrumsteden)