Leegstand

Het gemeentebestuur van Destelbergen heft 100 opcentiemen op de heffing ter bestrijding van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen. Voor de inning van deze opcentiemen doet het gemeentebestuur beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, Ontvangkantoor Leegstand Woningen.