Toelating voor de aanleg van een oprit

Een bewoner die een oprit of inrit wenst aan te leggen voor zijn woning moet bij de gemeente een toelating aanvragen voor de aanleg op het gedeelte openbaar domein en/of het verlagen van het trottoir.