Tussenkomst in water- en elektriciteitskosten

Voor personen met een handicap

Tegemoetkoming: 9 € per jaar voor waterverbruik en 20 € voor elektriciteitsverbruik.
Aan te vragen samen met een attest van invaliditeit.

Voor grote gezinnen

Tegemoetkoming: 20 € per jaar voor waterverbruik en 20 € voor elektriciteitsverbruik.
Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan grote gezinnen die ten minste
drie kinderen onder de 25 jaar hebben die onder hetzelfde dak wonen. Een
mindervalide kind wordt voor twee kinderen in aanmerking genomen. Voor
kinderen onder 18 jaar gebeurt de uitbetaling automatisch. Voor kinderen
tussen 18 en 25 jaar dien je een aanvraag in bij het OCMW met bijvoeging van het bewijs van de genoten kinderbijslag.

OCMW
Kouterlaan 19
9070 Destelbergen
09 231 16 72