Sociaal-pedagogische toelage

De gemeente Destelbergen biedt een sociaal pedagogische toelage aan ouders die een kind met een handicap opvoeden en verzorgen.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de gemeente Destelbergen;
  • voor gezinnen met een kind niet ouder dan 21 jaar en met een handicap van minstens 66 %.

Aanvragen

U moet uw aanvraag indienen voor 1 november van het betreffende jaar.

Bedrag?

125 euro

Mee te brengen

  • identiteitskaart;
  • het aanvraagformulier;
  • een attest van de handicap van minstens 66 %
    of een bewijs van een verhoogde kinderbijslag.
OCMW
Kouterlaan 19
9070 Destelbergen
09 231 16 72