Pensioenaanvraag

Een rustpensioen ontvangt je als je – na een eerdere werkperiode – op
pensioen gaat. Als de echtgenoot die een rustpensioen kreeg of hierop
recht had overlijdt, kan de weduwe(naar) een overlevingspensioen
aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor het rustpensioen gelden volgende algemene regels:

 • je hebt een bepaalde leeftijd;
 • de wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar;
 • vervroegd pensioen is mogelijk vanaf 60 jaar als jouw totale loopbaan minimum 35 jaar telt;
 • je hebt geen inkomen uit een beroepsactiviteit dat hoger is dan een bepaald grensbedrag;
 • tijdens jouw loopbaan heb je of heeft jouw werkgever de wettelijke bijdragen betaald.

Voor het overlevingspensioen gelden op het ogenblik van overlijden volgende algemene regels:

 • je bent minstens 45 jaar oud;
 • je bent minstens één jaar gehuwd;
 • je ontvangt geen ziekte- of werkloosheidsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking.

Hoe aanvragen?

 • Rustpensioen: als je de wettelijke pensioenleeftijd hebt
  bereikt, moet je normaal geen aanvraag indienen. Wanneer je vervroegd op
  pensioen gaat, moet je wel een aanvraag indienen.
 • Overlevingspensioen:
  als jouw echtgeno(o)te nog niet met pensioen was, moet je een aanvraag
  indienen. Als jouw echtgeno(o)te al op pensioen was, moet je geen nieuwe
  aanvraag indienen, maar wel de Rijksdienst voor Pensioenen op de hoogte
  brengen.

Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

De hoogte van jouw pensioen is afhankelijk van een aantal zaken zoals de betaalde bijdragen en het aantal gewerkte jaren. Op www.kenuwpensioen.be kan je een simulatie maken van jouw pensioenbedrag.

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaart
 • Loopbaangegevens
 • Volmacht indien de betrokkene niet zelf de aanvraag kan doen.

Zelfstandigen moeten ook volgende zaken meebrengen:

 • een overzicht van uw loopbaan of van die van uw (ex-)echtgeno(o)t(e); eventueel met vermelding van de werkgever
 • begin- en einddatum militaire dienst

Meer info:

Loket burger
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Loket burger vandaag open van 9u00 tot 12u30.
Javascript is required to view this map.