Kinderopvang

De dienst kinderopvang staat in voor de opvang van baby's, peuters en kinderen van 0 tot 12 jaar. Binnen onze dienst werken wij met onthaalouders die de kinderen opvangen in een familiale, huiselijke sfeer.

Een onthaalouder kan maximaal vier voltijdse kinderen opvangen (of maximaal acht deeltijdse kinderen). In de opvang staat de verzorging en de liefdevolle omgang met kinderen centraal. Kinderen leren er in groep samen spelen en worden gestimuleerd in hun algemene ontwikkeling. Dit in een huiselijk kader met individuele aandacht voor elk kind.

Om een optimale en kindgerichte opvang te waarborgen, staan de dienst kinderopvang en alle onthaalouders onder toezicht van Kind en Gezin. De dienstverantwoordelijke bezoekt regelmatig de onthaalouders en zorgt voor begeleiding en ondersteuning. Ze biedt vormingsmogelijkheden aan en staat in voor alle administratieve verrichtingen.

Alle informatie met betrekking tot de werking kan je terug vinden in ons huishoudelijk reglement.

Dienst kinderopvang
Axminsterhof 7
(enkel op afspraak)
9070 Heusden
09 218 92 58
0498 91 77 36
0471 03 63 83
Javascript is required to view this map.