Herinrichting Kattepad: aanleg van een vlonderpad

Het traject dat in de volksmond het ‘Kattepad’ wordt genoemd, draagt het statuut van een feitelijke buurtweg (ontstaan door minstens 30 jaar openbaar gebruik). Dit wettelijke statuut en bijkomend gebruikersadvies dat via het gemeentebestuur werd verzameld, vormden de basis om deze buurtweg beter toegankelijk te maken. Het Kattepad mag als trage weg uitsluitend gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer en is op deze plaats specifiek voorbehouden voor voetgangersverkeer. De trage weg maakt onderdeel uit van de recreatieve wandelroute Damvalleipad (9 km) binnen het natuurreservaat Damvallei, beheerd door Natuurpunt. De aanleg van een vlonderpad op een deel van het traject van het Kattepad werd nodig geacht, aangezien het tracé jaarlijks – vooral gedurende de natte maanden – te drassig was om te gebruiken.

  • Realisatie: september – oktober 2015
  • Kostprijs aanleg: 25.661 EUR – aandeel provincie Oost-Vlaanderen: 10.264 EUR
  • In opdracht van: gemeentebestuur Destelbergen
  • In samenwerking met Natuurpunt afd. Damvallei
  • Met ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 19u00.
Javascript is required to view this map.