Trage wegen

De gemeente Destelbergen bracht in 2013 alle trage wegen in de gemeente in kaart via een participatieproces. Dit resulteerde in adviesnota’s  voor de beide deelgemeenten waarin wenselijke maatregelen per trage weg werden opgelijst volgens een zekere mate van belangrijkheid en unanimiteit. De trage wegen werden vervolgens via het mobiliteitsplan afgetoetst aan de gewenste voetgangers- en fietsnetwerken. Deze beoordeling leidde tot een prioriteitenlijst om in de komende jaren stelselmatig de nodige herstellingen van trage wegen te voorzien.

Opmerkingen of suggesties met betrekking tot trage wegen in de gemeente kunnen steeds overgemaakt worden aan de dienst mobiliteit via het onthaal. 

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 19u00.
Javascript is required to view this map.