Politieverordeningen

De gemeenteraad heeft via het gemeentedecreet de bevoegdheid om politiereglementen uit te vaardigen. Deze politiereglementen zorgen ervoor dat de veiligheid in Destelbergen verzekerd kan worden.