Wegenis- en rioleringswerken zijstraten Wellingstraat

Op 21 augustus 2017 starten werken in Molenweidestraat, Molenweidedreef, Kruissstraat, Kruisdreef, Wezenwegel, Kalverbosstraat, Kalverbosdreef, Donkerstraat, Hullendriesstraat, Moerrede, Moerstraat, Viergemede en Weiderede. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg wordt heraangelegd. FARYS (operator voor TMVW) en de gemeente Destelbergen zijn de opdrachtgevers voor deze werken.

Aard van de werken

Op de aangeduide locatie zal de weg volledig opgebroken worden om een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel te leggen. Hiervan wordt gebruikgemaakt om ook de bestaande weg te herinrichten en opnieuw aan te leggen.

Locatie

De werken situeren zich in Molenweidestraat, Molenweidedreef, Kruisstraat, Kruisdreef, Wezenwegel, Kalverbosstraat, Kalverbosdreef, Donkerstraat, Hullendriesstraat, Moerrede, Moerstraat, Viergemede en Weiderede. Plaats werfkeet: Viergemede.

Uitvoeringstermijn en fasering

De uitvoeringstermijn van de wegenis- en rioleringswerken zelf bedraagt 170 werkdagen. Het project verloopt in verschillende fases:

  • Fase 1  – effectieve start op 21 augustus 2017:
  • wegenis- en rioleringswerken in Kruisstraat, Wezenwegel, Kalverbosstraat, Kalverbosdreef
  • Fase 2  – voorziene start januari 2018
  • wegenis- en rioleringswerken in Weiderede en Donkerstraat
  • Fase 3  – voorziene start mei 2018
  • wegenis- en rioleringswerken in Kruisdreef en Hullendriesstraat
  • Fase 4  – voorziene start augustus 2018
  • wegenis- en rioleringswerken in Molenweidestraat, Molenweidedreef en Moerrede
  • Fase 5 – voorziene start oktober 2018
  • wegenis- en rioleringswerken in Viergemede en Moerstraat

Een gedetailleerde timing kan gezien weers- en werfomstandigheden niet meegegeven worden. Tijdens de werken zal de aannemer gericht communiceren.

Nutsmaatschappijen

Door de nutsmaatschappijen werd reeds het overgrote deel van de werken voorafgaand aan de riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd. Tijdens de rioleringswerken zullen mogelijks nog een aantal kleine lokale aanpassingen aan de nutsleidingen uitgevoerd worden.

Bereikbaarheid

Om de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid maximaal te garanderen, verloopt het project in verschillende fases. Tijdens de werken zal de aannemer de buurtbewoners geregeld, tijdig en duidelijk informeren.

Buurtafgevaardigde of vertegenwoordiger handelaars

Wij verwelkomen graag een vertegenwoordiger van de bewoners en/of handelaars op de werfvergadering. Afgevaardigden vormen de ideale schakel tussen de buurtbewoners en de projectleiding. Zij kunnen de vragen van de buurt bundelen en bespreken op het werfoverleg.Op die manier willen wij de buurtbewoners rechtstreeks bij de uitvoering van de werken betrekken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de projectleider, de heer Thomas Walleyn.

Verhuizing of levering: informeer onsJe kunt ons helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten wanneer je eventueel een verhuizing plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat onze aannemer hiermee rekening kan houden.

Afvalophaling

Huisvuilophaling in de straten waar de werken in uitvoering zijn verloopt via ter beschikking gestelde huisvuilzakken door de aannemer op vooraf aangegeven plaatsen te verzamelen.

Vuilwaterafvoeraansluiting

Heeft jouw huis nog geen aansluiting op de openbare riolering voor het vuil water (toilet, keuken, badkamer) dan moet je dit vooraf of tijdens de werken realiseren. Een aansluiting van vuil water op de riolering is immers verplicht. Tijdens de werken kan je deze aansluiting gratis laten uitvoeren, op voorwaarde dat je de aansluiting voor het vuil water zelf aanbiedt aan de rooilijn. Indien je in dit geval bent, gelieve dit op voorhand te melden aan de projectleider, de heer Thomas Walleyn.

Gescheiden rioleringsstelsel

In het projectgebied wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dit betekent dat er een aparte riool is voor regenwater en één voor vuil water. Vlarem (Vlaams Reglement m.b.t. de Milieuvergunning) verplicht daarbij de afkoppeling van regenwater op private percelen.

Contactgegevens

Opdrachtgevend bestuur

FARYS | TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent
t 078 35 35 99

Gemeentebestuur Destelbergen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen
t 09 228 33 09

Projectleider:Thomas Walleyn
t 09 242 57 67
thomas [dot] walleyn [at] farys [dot] be

Contactpersoon gemeente:Tania Dufromont
t 09 218 92 49
tania [dot] dufromont [at] destelbergen [dot] be

Studiebureau en veiligheidscoördinatie
Studiebureau Jonckheere BVBA (Matthias Deroo)
t 050 40 50 97
infrastructuur [at] jonckheere-sb [dot] be

Aannemer Persyn NV
Lode Provoost
t 056 75 65 01
m 0497 475 985
info [at] persyn [dot] be
lode [dot] provoost [at] persyn [dot] be

Stand van zaken

De meest actuele stand van zaken, vind je bij de nieuwsberichten. Wil je deze nieuwsberichten automatisch in je mailbox ontvangen, abonneer je dan op de elektronische nieuwsbrief.

Schrijf hier in voor de nieuwsbrief wegenis- en rioleringswerken zijstraten Wellingstraat

* indicates required

 

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal vandaag open van 9u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 16u00.
Javascript is required to view this map.