Vernieuwing Fluxys Belgium-leiding

Sinds begin maart voert Fluxys werken uit in Destelbergen om een bestaande leiding door een nieuwe leiding te vervangen. Fluxys is de beheerder van het aardgasvervoersnet in ons land. De werken passen in de herstructurering en vernieuwing van het leidingennet in en rond Gent om de bevoorrading van de regio op een efficiënte manier te blijven verzekeren.

Hoe verlopen de werkzaamheden?

Eerst zal begin maart ter hoogte van het kruispunt van de Eenbeekstraat en de Zevensterrede en ter hoogte van de Haenhoutstraat nr 200 een werkput worden gegraven om de leiding af te koppelen van het aardgasnet zodat er geen aardgas meer in de leidingen stroomt. Vanuit die werkputten wordt vervolgens de binnenkant van de leiding met speciale sponzen gereinigd. Tijdens de reinigingswerken komt er mogelijk een lichte gasgeur vrij in de buurt van de putten. Die vormt echter geen gevaar voor de mens en de omgeving.

Vervolgens wordt de nieuwe leiding aangelegd. Over het grootste stuk wordt de bestaande leiding weggenomen en vervangen door een nieuwe. Op een aantal plaatsen wordt een specifieke techniek gebruikt: de horizontale gestuurde boring. Bij zo'n boring wordt op aan het begin en het eind een werkput gemaakt: vanuit de eerste wordt de boring uitgevoerd en ter hoogte van de tweede worden de buizen van de nieuwe leiding aan elkaar gelast en door de boring getrokken om in de eerste werkput de aansluiting te maken op de rest van het tracé.

Waar zullen de werken plaatsvinden?

De bestaande leiding die ter hoogte van de Eenbeekstraat aftakt van het Fluxys-netwerk en in de richting van Sint-Niklaas loopt, wordt over een afstand van 4,4 km vervangen door een nieuwe leiding. De nieuwe leiding start in de Eenbeekstraat en buigt af naar de Kromrede om voorbij de huizen rechts te draaien richting Kerkkouterrede en vervolgens de Voldererrede, de Succalaan en de Kleingentstraat te volgen. Daarna kruist de leiding onder de R4 en langs de Vissersstraat, voorbij het rond punt en langs de Haenhoutstraat tot net voor de Burgstraat, waar de aansluiting wordt gemaakt met distributienetbeheerder IMEWO.

Planning van de werken

Opgelet, de planning kan verschuiven door weersomstandigheden of onvoorziene werkomstandigheden.

Verkeershinder maar huizen blijven te voet bereikbaar

Huizen blijven de hele tijd te voet bereikbaar, maar om vlot en veilig te kunnen werken is verkeershinder onvermijdelijk door tijdelijke omleidingen of verkeerslichten. De aannemers die de werken uitvoeren, zullen alles in het werk stellen om de ongemakken tot het strikte minimum te beperken. Na de werken zullen de betrokken werkzones in hun oorspronkelijke staat worden hersteld.

Info
Alex Bracke (Fluxys)
m 0496 03 21 23
destelbergen [at] fluxys [dot] com

Aan de vijfhoek van de Eenbeekstraat, Kromrede en de Kerkkouterrede, en naast de wijkschool van de vrije basisschool Wonderwijs in de Haenhoutstraat worden infopanelen geplaatst met meer informatie over de voortgang van de werken.

Onthaal
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Onthaal is momenteel gesloten
Javascript is required to view this map.